Hopp til hovedinnhold

Miljøkrav og samfunnsansvar

DNBs bærekraftplakat

Galleriet kjøpesenter AS forvaltes av DNB Næringseiendom. Les mer om DNB Næringseiendom.

DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. DNB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging. DNB følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for at disse ikke skal bryte med DNBs miljøkrav. Les mer om vårt samfunnsansvar.

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar