Vår miljøpolitikk

DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft.

  • Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø
  • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene
  • Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift
  • Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning
  • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden

 

ISO 14001

  • Vi skal fokusere på de miljøaspektene som gir størst miljøgevinst; Energi, avfall og forurensning
  • Alle avvik skal meldes inn til oss på tlf. 815 44 100 eller servicesenter@dnb.no

For våre leietakere: leietakerdnb.no